poniedziałek, 17 września 2012

HTML - Zawody mistrzostw świata – zróbmy tabelę!

Trochę wstępu


Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami żył sobie internet. No i ten internet to był bardzo młody i taki hmmm… Nie wiedział za wiele. Brak mu było doświadczenia. Ciężko mu było zdefiniować się. Powstawały w tym czasie przeglądarki. Oczywiście każda musiała obowiązkowo mieć własne standardy i własną interpretację pewnych zdarzeń, znaczników itp. No i zapanował chaos wśród stron internetowych. I wtedy głos jednego przemówił, i tak oto rzekł:

- Zrobimy przeglądarki graficzne!

I chór się podniósł i wszyscy zgodnie wiwatowali. Niedługo jednak potem zaczęły powstawać problemy – jak organizować dane na stronach… I byli wśród nich starzy i młodzi, mędrcy oraz głupy takie, że o matko polskie społeczeństwo dni dzisiejszych by się nie powstydziło. Niemniej jednak były to burzliwe czasy. Jeden z mędrców powiedział – ZRÓBMY RAMKI! I tak też się stało, zaczęto budować strony internetowe które przypominały … Na pewno nie dzisiejsze portale. Powiem tylko, że co ładniejsze strony wyglądały naprawdę nieźle. Ale ciężko było organizować dane w ramkach. I widzieli ludzie, że ramki były brzydkie. Wtem jeden z nich, szlachetny Mietek z Mietkowa rzekł:

- Od dziś, żaden informatyk nie użyje ramki, która będzie wrogiem jego, która będzie wirusy zagnieżdżać na jego witrynach, a informatyk zniszczy ramkę i nikt już nie poważy się jej użyć. W zamian informatyk pochyli się przed tabelą i to ją miłować będzie od dziś aż po wsze czasy.

Tak też się stało, ale nie do końca.


Tabela - dobra praktyka dawnych lat


Tabeli używano tak jak i dziś, do przedstawiania wyników, do robienia zestawień, czy też cenników na stronach internetowych. Z czasem jednak tabele zaczęły przybierać na znaczeniu jako dobre kontenery użytkowe do gromadzenia treści. Przykład ten obrazuje poniższy fragment kodu:


<!-- przyklad_7_1.html -->
<html>
 <head>
  <title>Przyklad 1 rozdział 7.</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 </head>
 <body>
  <table border="1">
   <tr><td>-</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <!-- Wiersz pierwszy -->
   <tr><td>1</td><td>1;1</td><td>1;2</td><td>1;3</td></tr> <!-- Wiersz drugi -->
   <tr><td>2</td><td>2;1</td><td>2;2</td><td>2;3</td></tr> <!-- Wiersz trzeci -->
   <tr><td>3</td><td>3;1</td><td>3;2</td><td>3;3</td></tr> <!-- Wiersz czwarty -->
  </table>
 </body>
</html>

Powyższy przykład ukazuje samą idee tabelki. Tabelka jak każda inna, czyż nie ? Jeśli jeszcze tego nie widzisz, odpal powyższy przykład. Czas, aby poznać części składowe tego oto tworu.

 1. <table> </table> - Początek i koniec całego ciała tabeli. Może posiadać różne atrybuty, takie jak wysokość etc. Tabela składa się z wierszy.
 2. <tr> </tr> - Początek i koniec danego wiersza. Może posiadać różne atrybuty. Elementem wiersza może być tylko komórka. 
 3. <td> </td> - Początek i koniec komórki. Komórka jako cząstka elementarna (podstawowa) tabeli może także posiadać różne atrybuty. W niej umieszcza się tekst, wideo, obrazki, etc.

Atrybuty dodatkowe:

 1. <table border=”x”> – border określa grubość (px) obramowania tabeli (ang border - obramowanie).
 2. <table align=”x”> – align określa to, w jakiej pozycji ma być tabelka względem strony tj. wyrównana do: lewej, środka, prawej(left, center, right).
 3. <table cellspacing=”x”> – ten atrybut określa odstępy między kolejnymi komórkami (ang. cell - komórka ; space - miejsce).
 4. <table cellpadding=”x”> – atrybut określa padding (odstęp wewnętrzny) od krawędzi w komórkach tabeli.
 5. <table width=”x”> – width (ang. width – szerokość) jest to atrybut, przyjmujący wartość w pixelach. Ustala szerokość tabeli.
 6. <table height=”x”> – width (ang. height – wysokość) jest to atrybut, przyjmujący wartość j/w. Ustala wysokość tabeli.
 7. <table bgcolor=”x”> – bgcolor (ang. background – tło) ustala kolor tła tabeli. Wartość może zostać podana w języku angielskim lub w trybie szesnastkowym (http://lmgtfy.com/?q=Tester+kolor%C3%B3w+hex - pierwszy link).
 8. <td colspan=”x”> – col (ang. column -kolumna) span (ang. span – rozpiętość). Rozpiętość kolumny. x jest tu ilością komórek scalonych w jednym WIERSZU.
 9. <td rowspan=”x”> – row (ang. row – wiersz). Rozpiętość wierszy. X jest tu ilością komórek scalonych w danej KOLUMNIE


Przykłady zastosowania:

1. Tabela wyników rozgrywek ligi mistrzów:


<!-- przyklad_7_2.html -->
<html>
 <head>
  <title>Liga mistrzów</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 </head>
 <body>
  <table border="1" align="center" bgcolor="yellow">
   <tr><td>Lp.</td><td>T1</td><td>T2</td><td>W</td><td>PKT</td></tr> <!-- Wiersz pierwszy -->
   <tr><td>1</td><td>ManU</td><td>Real Madryt</td><td>3:1</td><td>2</td></tr> <!-- Wiersz drugi -->
   <tr><td>2</td><td>Chelsea</td><td>FC Barcelona</td><td>2:3</td><td>2</td></tr> <!-- Wiersz trzeci -->
   <tr><td>3</td><td>Bayern Munch</td><td>FC Porto</td><td>3;3</td><td>1</td></tr> <!-- Wiersz czwarty -->
  </table>
 </body>
</html>

2. Tabela z indeksu


<!-- przyklad_7_3.html -->
<html>
 <head>
  <title>Tabela z indeksu</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 </head>
 <body>
  <table border="1" width="800">
   <tr><td colspan="5"> Semestr I </td></tr>
   <tr><td rowspan="2" width="200">Imię i Nazwisko</td><td rowspan="2" width="100">Podpis</td><td colspan="3" width="500">Wyniki</td></tr>
   <tr><td width="166">Zal.</td><td width="166">Egz.</td><td width="166">XYZ.</td></tr>
   <tr><td>mgr. Wojciech Burczymucha</td><td></td><td>4</td><td></td><td></td></tr>
   <tr><td>dr. Paweł Kiszczał</td><td></td><td></td><td>5</td><td></td></tr>
   <tr><td>prof. Stasiek Ogórski</td><td></td><td></td><td></td><td>3.5</td></tr>
  </table>
 </body>
</html>


3. Jakaś strona internetowa


<!-- przyklad_7_4.html -->
<html>
 <head>
  <title>Szablon strony internetowej</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 </head>
 <body>
  <table border="1" width="1024" height="700" align="center">
   <tr><td colspan="3" height="200"> BANNER </td></tr>
   <tr><td width="262">MENU</td><td width="500">ŚRODEK STRONY</td><td width="262">MENU</td></tr>
   <tr><td colspan="3" height="20">STOPA</td></tr>
  </table>
 </body>
</html>

Praca domowa:

 1. Na podstawie informacji z tego rozdziału oraz z rozdziałów poprzednich spróbuj zaprojektować stronę internetową portalu z informacjami sportowymi. (lub jakiegokolwiek innego)
 2. Zrób tabelę o takich atrybutach:
  • Pierwszy wiersz – jedna komórka
  • Drugi wiersz 2 komórki, z czego ostatnia składa się z 4 komórek, dwóch w pionie 2 w poziomie
  • Trzeci wiersz – dwie komórki z czego pierwsza składa się z 2 komórek w poziomie a druga pochodzi z poprzedniego punktu.
  • Czwarty wiersz – cztery komórki z czego pierwsza z komórek składa się z dwóch w pionie.
  • Szerokość tabeli: 800
  • Wysokość tabeli: 440
  • Kolor tła: czerwony
  • Grubość obramowania: 3
  • Każda komórka powinna zawierać jedno dowolne słowo
  • Słowo powinno być w odległości 2 px od krawędzi każdej komórki
  • Tabela powinna być wycentrowana
 3. Przeczytaj artykuł ponownie :) 
Powodzenia!

poniedziałek, 10 września 2012

HTML - Po nitce do kłębka – linki, łącza, hovery jak kto woli.

Linki, łącza

Witaj! Jeśli to czytasz to znaczy, że potrzebujesz podstawowych informacji dotyczących linków. Linki (odnośniki) to bardzo ważny temat jeśli chodzi o strony internetowe. W końcu bez nich nie można by było przechodzić pomiędzy podstronami itd.


Linki zewnętrzne


Wyobraźmy sobie, że chcemy zrobić odnośnik na naszej stronie internetowej pod adres http://wp.pl. Chcemy także, aby linkiem był tekst Wirtu@lna Polska. Aby zrealizować to zadanie powinniśmy umieścić na naszej stronie kod podobny do tego:

<a href="http://wp.pl"> Wirtu@lna Polska </a>

Jak widzimy, znacznikiem odpowiedzialnym za umieszczenie linku jest znacznik <a > </a>. Czymże jednak byłby ten znacznik bez odpowiedniego atrybutu href .

Wartość atrybutu href wskazuje nam miejsce do jakiego kieruje link. Może to być np. jak w przykładzie powyżej strona internetowa Czas na jakiś inny przykład:

<!-- przyklad_6_1.html -->
<html>
<head>
  <title>Przyklad 1 rozdzial 6.</title>

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset:UTF-8" />
 </head>
 <body>
  To jest zwykły tekst <br />
  <a href="http://wp.pl">A to jest link do Wirtu@lnej Polski :) </a> <br />
 </body>
</html>

To by było tyle na temat odnośników do stron zewnętrznych Czas na drugi typ :) - odnośniki wewnętrzne.


Linki wewnętrzne, lokalne, nazywaj je jak chcesz.

Są to odnośniki do naszych podstron. Zakładając, że mamy stronę internetową o nazwie index.html na której mamy jakąś główną treść i podstronę o_mnie.html przeanalizujmy poniższy przykład:

<!-- index.html -->
<html>
 <head>
  <title>Przyklad 2 rozdzial 6. - Strona główna</title>

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset:UTF-8" />
 </head>
 <body bgcolor="red">
  <center><a href="index.html"> Strona główna - czerwona </a> | <a href="o_mnie.html"> Podstrona o mnie - żółta </a></center>
  <br />
  <br />
  To jest jakaśtam treść bla bla bla bla bla <br />
 </body>
</html>


<!-- o_mnie.html -->
<html>
<head>
  <title>Przyklad 2 rozdzial 6. - Podstrona</title>

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset:UTF-8" />
 </head>
 <body bgcolor="yellow">
  <center><a href="index.html"> Strona główna - czerwona </a> | <a href="o_mnie.html"> Podstrona o mnie - żółta </a></center>
  <br />
  <br />
  A tu kilka słów o mnie co chciałem wam przekazać zonk :D<br />
 </body>
</html>

Oczywiście należy pamiętać o kilku rzeczach:

 1. <a href="index.html"> oznacza adres bezwzględny pliku strony internetowej. O adresach bezwzględnych było więcej przy lekcji o znacznikach <IMG>.
 2. Jeśli jedna ze stron jest podstroną, powinna mieć taki sam układ, ze względów etycznych.
 3. Podstrona powinna się różnić tylko treścią docelową. 
 4. Tytuł pliku strony internetowej powinien opisywać jej zawartość. 
 5. Strona główna zawsze nosi nazwę index.html.


Kotwice


Znacznik <A> kojarzy się słusznie z ang. słowem anchor - kotwica. Kotwica, kotwiczenie te pojęcia kojarzą się z zaczepianiem. Jeśli zaczepisz o coś łańcuch, dotrzesz po łańcuchu do tego. Z kolei łańcuch kojarzy się z liną, lina z linką, linka z linkiem :] I tak o to mamy skojarzenie. Anchor <A> jest to znacznik linku. Kotwica jest odnośnikiem do miejsca na stronie. Nie przekierowuje ani na Twoją podstronę, ani na stronę zewnętrzną, ale do konkretnego punktu na Twojej stronie. Jak to działa ? Już pokazuję :)

Po 1. Każda kotwica ma punkt zaczepienia, po 2. Każda kotwica ma Odnośnik, który po kliknięciu przenosi nas do tego punktu. W praktyce wygląda to w sposób następujący:


<!-- przyklad_6_3.html -->
<html>
 <head>
  <title>Przyklad 3 rozdzial 6. - Strona główna</title>

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset:UTF-8" />
 </head>
 <body bgcolor="yellow">
  <center><a href="#poczatek"> Początek strony </a> | <a href="#koniec"> Koniec strony </a></center>
  <br />
  <br /></pre>
<a name="poczatek">Nam</a> a dui ipsum, eu volutpat tortor. Maecenas posuere tempor est, adipiscing fringilla lacus vehicula sed. Suspendisse neque leo, posuere vel congue vitae, semper sed justo. Nunc volutpat iaculis sapien, laoreet rhoncus enim pretium non. Duis laoreet aliquet enim, quis molestie justo posuere eleifend. Etiam non mi dui. Donec ut venenatis augue. Nullam ut tincidunt sapien. Nunc a est ac nulla pellentesque elementum sed dapibus nisi. Duis placerat nisl sit amet nulla dictum ac gravida sem venenatis. Aliquam id purus libero, ac euismod massa. Nunc risus nulla, porttitor et fermentum sit amet, condimentum vitae neque. Aliquam vitae nisi urna, in porttitor sapien. Proin suscipit, elit eget commodo congue, tortor eros mattis risus, et pellentesque lectus leo sit amet tellus. In ipsum arcu, interdum sed fermentum eu, mollis ac erat. Nunc cursus accumsan pharetra.

Nam lacus leo, tristique vitae ultrices vitae, dictum ac lectus. Nam felis sapien, feugiat sed eleifend eget, condimentum ac magna. Vestibulum vestibulum, arcu sollicitudin malesuada lobortis, quam nunc lacinia diam, ut laoreet neque nisi a felis. Integer pretium viverra enim, id gravida metus suscipit et. Fusce luctus laoreet condimentum. Fusce hendrerit tortor ut metus sollicitudin semper ullamcorper magna bibendum. Morbi sollicitudin viverra porttitor. Fusce convallis volutpat nulla nec interdum.
Nam lacus leo, tristique vitae ultrices vitae, dictum ac lectus. Nam felis sapien, feugiat sed eleifend eget, condimentum ac magna. Vestibulum vestibulum, arcu sollicitudin malesuada lobortis, quam nunc lacinia diam, ut laoreet neque nisi a felis. Integer pretium viverra enim, id gravida metus suscipit et. Fusce luctus laoreet condimentum. Fusce hendrerit tortor ut metus sollicitudin semper ullamcorper magna bibendum. Morbi sollicitudin viverra porttitor. Fusce convallis volutpat nulla nec interdum.
Nam lacus leo, tristique vitae ultrices vitae, dictum ac lectus. Nam felis sapien, feugiat sed eleifend eget, condimentum ac magna. Vestibulum vestibulum, arcu sollicitudin malesuada lobortis, quam nunc lacinia diam, ut laoreet neque nisi a felis. Integer pretium viverra enim, id gravida metus suscipit et. Fusce luctus laoreet condimentum. Fusce hendrerit tortor ut metus sollicitudin semper ullamcorper magna bibendum. Morbi sollicitudin viverra porttitor. Fusce convallis volutpat nulla nec interdum.
Nam lacus leo, tristique vitae ultrices vitae, dictum ac lectus. Nam felis sapien, feugiat sed eleifend eget, condimentum ac magna. Vestibulum vestibulum, arcu sollicitudin malesuada lobortis, quam nunc lacinia diam, ut laoreet neque nisi a felis. Integer pretium viverra enim, id gravida metus suscipit et. Fusce luctus laoreet condimentum. Fusce hendrerit tortor ut metus sollicitudin semper ullamcorper magna bibendum. Morbi sollicitudin viverra porttitor. Fusce convallis volutpat nulla nec interdum.
Nam lacus leo, tristique vitae ultrices vitae, dictum ac lectus. Nam felis sapien, feugiat sed eleifend eget, condimentum ac magna. Vestibulum vestibulum, arcu sollicitudin malesuada lobortis, quam nunc lacinia diam, ut laoreet neque nisi a felis. Integer pretium viverra enim, id gravida metus suscipit et. Fusce luctus laoreet condimentum. Fusce hendrerit tortor ut metus sollicitudin semper ullamcorper magna bibendum. Morbi sollicitudin viverra porttitor. Fusce convallis volutpat nulla nec interdum.
Nam lacus leo, tristique vitae ultrices vitae, dictum ac lectus. Nam felis sapien, feugiat sed eleifend eget, condimentum ac magna. Vestibulum vestibulum, arcu sollicitudin malesuada lobortis, quam nunc lacinia diam, ut laoreet neque nisi a felis. Integer pretium viverra enim, id gravida metus suscipit et. Fusce luctus laoreet condimentum. Fusce hendrerit tortor ut metus sollicitudin semper ullamcorper magna bibendum. Morbi sollicitudin viverra porttitor. Fusce convallis volutpat nulla nec interdum.

Nam lacus leo, tristique vitae ultrices vitae, dictum ac lectus. Nam felis sapien, feugiat sed eleifend eget, condimentum ac magna. Vestibulum vestibulum, arcu sollicitudin malesuada lobortis, quam nunc lacinia diam, ut laoreet neque nisi a felis. Integer pretium viverra enim, id gravida metus suscipit et. Fusce luctus laoreet condimentum. Fusce hendrerit tortor ut metus sollicitudin semper ullamcorper magna bibendum. Morbi sollicitudin viverra porttitor. Fusce convallis volutpat nulla nec interdum.

Nam lacus leo, tristique vitae ultrices vitae, dictum ac lectus. Nam felis sapien, feugiat sed eleifend eget, condimentum ac magna. Vestibulum vestibulum, arcu sollicitudin malesuada lobortis, quam nunc lacinia diam, ut laoreet neque nisi a felis. Integer pretium viverra enim, id gravida metus suscipit et. Fusce luctus laoreet condimentum. Fusce hendrerit tortor ut metus sollicitudin semper ullamcorper magna bibendum. Morbi sollicitudin viverra porttitor. Fusce convallis volutpat nulla nec interdum.

Nam lacus leo, tristique vitae ultrices vitae, dictum ac lectus. Nam felis sapien, feugiat sed eleifend eget, condimentum ac magna. Vestibulum vestibulum, arcu sollicitudin malesuada lobortis, quam nunc lacinia diam, ut laoreet neque nisi a felis. Integer pretium viverra enim, id gravida metus suscipit et. Fusce luctus laoreet condimentum. Fusce hendrerit tortor ut metus sollicitudin semper ullamcorper magna bibendum. Morbi sollicitudin viverra porttitor. Fusce convallis volutpat nulla nec interdum.

Nam lacus leo, tristique vitae ultrices vitae, dictum ac lectus. Nam felis sapien, feugiat sed eleifend eget, condimentum ac magna. Vestibulum vestibulum, arcu sollicitudin malesuada lobortis, quam nunc lacinia diam, ut laoreet neque nisi a felis. Integer pretium viverra enim, id gravida metus suscipit et. Fusce luctus laoreet condimentum. Fusce hendrerit tortor ut metus sollicitudin semper ullamcorper magna bibendum. Morbi sollicitudin viverra porttitor. Fusce convallis volutpat nulla nec interdum.

Nam lacus leo, tristique vitae ultrices vitae, dictum ac lectus. Nam felis sapien, feugiat sed eleifend eget, condimentum ac magna. Vestibulum vestibulum, arcu sollicitudin malesuada lobortis, quam nunc lacinia diam, ut laoreet neque nisi a felis. Integer pretium viverra enim, id gravida metus suscipit et. Fusce luctus laoreet condimentum. Fusce hendrerit tortor ut metus sollicitudin semper ullamcorper magna bibendum. Morbi sollicitudin viverra porttitor. Fusce convallis volutpat nulla nec interdum.

Maecenas ac dui vitae lectus lobortis commodo non quis velit. Suspendisse ut augue adipiscing nulla tristique dictum. Aenean nec magna nibh, sit amet faucibus turpis. Duis quis faucibus urna. Aliquam viverra sollicitudin nisi, id vehicula augue eleifend ac. Aliquam risus massa, semper eu placerat eget, pulvinar non urna. Vivamus enim mi, pellentesque nec convallis vitae, sollicitudin sed diam. Donec rutrum dignissim quam nec sagittis.

Cras suscipit egestas mi, ac volutpat nisl porttitor sit amet. Proin vitae urna ut odio facilisis lacinia. Integer nec dui est, id ultrices libero. Integer eu massa nunc, a vulputate magna. Nunc ipsum ante, aliquet nec convallis et, fringilla nec justo. Integer imperdiet fringilla erat. Donec ante lectus, malesuada id interdum et, interdum sit amet neque. Morbi blandit eros sed lectus adipiscing eget porta odio mollis. Etiam auctor sem in diam ultrices vulputate vestibulum eros posuere. Praesent nunc quam, consectetur et auctor blandit, iaculis a lacus. Suspendisse non semper purus. Cras eu porttitor <a name="koniec">sem.</a>
 </body>
</html>

Nas interesują tylko 2 fragmenty.
 1. <a href=”#nazwa”>Link do punktu zaczepienia</a>
 2. <a name=”nazwa”>Punkt zaczepienia </a>

Jak widzisz w linku nazwe umieszczamy z wcześniejszym znakiem hash.
To na tyle jeśli chodzi o linki. Więcej informacji w rozdziale drugim.

Praca domowa

 1. Odpowiedz na poniższe pytania
   • Czym jest link.
   • Czym jest kotwica.
 2. Napisz stronę internetową o Twoim hobby, tak by zawierała 3 podstrony.
 3. Dodaj do tej strony 3 sekcje, do których dodasz kotwice.
Powodzenia!

sobota, 8 września 2012

HTML - Obrazki, multimedia

Trochę o kolorach i grafice

Witaj po raz kolejny. Dziś rozmawiali będziemy na temat wstawiania multimediów na stronie internetowej. Zacznijmy od najprostszych tj. jak wstawić tło na stronie:)

Tło na stronie można ustawić jako jednolity kolor lub jako grafikę. Popatrzmy na poniższe przykłady:

<!-- przyklad_4_1.html -->
<html>
 <head>
  <title>Przykład 1 rozdział 4.</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
 </head>
 <body bgcolor="red">
  To jest strona w kolorze czerwonym
 </body>
</html>


<!-- przyklad_4_2.html -->
<html>
 <head>
  <title>Przykład 2 rozdział 4.</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
 </head>
 <body background="http://www.wp.pl/i/ivar/F/201109/1317123607.png">
  To jest strona z obrazkiem WP w tle :p
 </body>
</html>


Widzimy tu dwa przykłady. W pierwszym ustalamy kolor tła za pomocą atrybutu bgcolor znacznika body. Na drugim ustalamy grafikę tła za pomocą atrybutu background tego samego znacznika. Jak widać jest to bardzo proste. Gdyby w drugim przypadku chodziło nam o grafikę na serwerze należałoby podać ścieżkę bezwzględną.

Przyjmijmy teraz, że mamy katalog główny HTML. W tym katalogu mamy różne katalogi, między innymi katalog GRAFIKA. W katalogu HTML umieszczamy plik index.html w którym chcemy aby tłem była grafika z katalogu GRAFIKA. Drzewo katalogów wygląda tak

HTML
|-index.html
|–GRAFIKA
| |
| |_ _ moja_grafika.jpg
|


Ścieżka do naszego pliku wygląda więc następująco : GRAFIKA/moja_grafika.jpg. Całość prezentuje się więc tak:

<body background=”GRAFIKA/moja_grafika.jpg”>Nauczyliśmy się więc już jak wstawiać tło na stronę. A co gdyby sytuacja była odwrotna a drzewo katalogów wyglądałoby tak:

UPPER
|–HTML
| |
| |_ _ index.html
|
|–GRAFIKA
| |
| |_ _ moja_grafika.jpg
|


W tym momencie musimy użyć operatora “..” który mówi nam “PRZEJDŹ DO FOLDERU NADRZĘDNEGO”. Ścieżka do pliku moja_grafika.jpg wyglądała by tak:

../GRAFIKA/moja_grafika.jpg

a całość:
<body background=”../GRAFIKA/moja_grafika.jpg” >

Teraz umiemy także tworzyć ścieżki do plików BRAWO!


Wstawianie grafiki


Oprócz grafiki tła możemy także na stronie umieszczać różnorakie zdjęcia. Służy do tego znacznik IMG. Posiada on następujące atrybuty:

- src – ścieżka do obrazka, może być na serwerze zewnętrznym lub lokalnym,
- width – opcjonalnie, jeśli chcemy aby grafika miała inną szerokość niż w rzeczywistości (w pixelach),
- height – opcjonalnie, jeśli chcemy aby grafika miała inną wysokość niż w rzeczywistości (w pixelach).

Całość natomiast wygląda w sposób następujący:

<img src="ścieżka_do_obrazka" width="szerokość" height="wysokość" />

Widzimy też, że img nie posiada znacznika </img> zamykającego. Sam w sobie jest znacznikiem domykającym. Czas na jakiś przykład:

<!-- przyklad_4_3.html -->
<html>
 <head>
  <title>Przykład 3 rozdział 4.</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
 </head>
 <body>
  <img src="http://www.ripplants.nl/images/Ananasvrucht.jpg" /><br />
  To jest zdjęcie w normalnej rozdzielczości, a poniżej zdjęcie z ustaloną przeze mnie:<br />
  <img src="http://www.ripplants.nl/images/Ananasvrucht.jpg" width="500" height="600" /><br />
  </body>
</html>

Możemy także wstawiać dowolny film za pomocą znacznika embed. Nie jest to jednak zalecane, więc przedstawię inną (lepszą ?) metodę.


UMIESZCZANIE WIDEO


Aby umieścić wideo na stronie musimy wykonać poniższe kroki
 1. Założyć konto na youtube
 2. Zuploadować (wrzucić) na serwer yt. za pomocą naszego konta konkretny filmik jaki chcemy umieścić na naszej stronie
 3. Wejść na stronę tego filmiku na youtube.
 4. Kliknąć w przycisk UDOSTĘPNIJ
 5. Kliknąć w przycisk UMIEŚĆ
 6. Pojawi się kod podobny do tego:1 <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/9Xy2InXXIkk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Przekopiować ten kod i umieścić w dowolnym miejscu w sekcji BODY


Umieszczanie tła muzycznego


Umieszczanie tła muzycznego jest niezalecane. Aby to zrobić można użyć standardu IE lub technologii FLASH. Niemniej jednak, FLASH nie jest tematem tego kursu, a korzystanie ze standardu IE w pisaniu stron internetowych pod wiele przeglądarek jest niewskazane, gdyż nie działałoby to zapewne poprawnie. Tak więc nie należy umieszczać tła muzycznego i nie zostanie przedstawione tu nic co ma z tym cokolwiek wspólnego (inną rzeczą jest to, że można to zrobić w sposób identyczny jak umieszczenie wideo na stronie).


PRACA DOMOWA

 1. Utwórz stronę internetową na której umieścisz obraz “Słoneczniki” znaleziony w google. Do powyższych słoneczników dodaj stosowny opis. Postaraj się w sposób szczegółowy wyróżnić Autora, Rok powstania oraz najważniejsze informacje. Informacje możesz zasięgnąć z wikipedii.
 2. Utwórz stronę na której umieścisz dowolne wideo. Postaraj się aby miała tematyczne tło i znalazła się na niej jakaś konkretna treść.

Powodzenia!

wtorek, 4 września 2012

HTML - Edycja tekstu ? Jakie to proste!

O formatowaniu słów kilka...

W dzisiejszej lekcji nauczymy się jak poprawnie edytować tekst (tu poprawność polityczna co poniektórych  nakazuje im powiedzieć - ALEŻ TO JEST NIEZGODNE ZE STANDARDAMI W3C !!, niemniej jednak - gdy poznasz podstawy, których już się nie stosuje łatwiej będzie Ci zaznajomić się z obecnymi standardami). Zacznijmy więc od zrobienia listy dostępnych funkcji w wordzie:
 1. Przejście do nowej linii (?)
 2. Zmiana koloru czcionki
 3. Zmiana typu czcionki
 4. Zmiana wielkości czcionki
 5. Pozycjonowanie - wyrównanie kolejno do lewej, środka, prawej, justowanie.
 6. Pochylenie, pogrubienie, podkreślenie - formatki
 7. Style wbudowane - Nagłówki.
Mamy więc spis wszystkich (najbardziej potrzebnych) dostępnych funkcji w naszym kochanym jedynym słusznym Microsoft Office Word 9x-20xx. Jak to się przekłada na HTML ? Zacznijmy:

Przejście do nowej linii

W M$ Word robi się to za pomocą przycisku shift + [ENTER] (sam ENTER rozpoczyna nowy akapit) na klawiaturze. Niemniej jednak w HTML gdy edytujesz źródło strony musisz zastosować specjalny znacznik:

<!-- przyklad_3_1.html -->
<html>
<head>
  <title>Przyklad 1 rozdzial 3.</title>

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset:UTF-8" />
 </head>
 <body>
  To jest pierwsza linia tekstu <br />
  To jest druga linia tekstu <br />
  To jest trzecia linia tekstu <br />
  To jest czwarta itd.... <br />
 </body>
</html>

Jakie to proste, prawda ?? Wszystko za sprawą znacznika <BR />. Stawiamy go zawsze w miejscu w którym chcemy przejść do następnej linii. Widzimy tu także fragment "<meta [...] />" poznany na poprzedniej lekcji.

Zmiana koloru czcionki

Aby zmienić kolor czcionki musimy użyć specjalnego znacznika. Jest to znacznik <font> (posiada znacznik zamykający </font>), którego jednym z argumentów jest color. A oto przykład:

<!-- przyklad_3_2.html -->
<html>
<head>
  <title>Przykład 2 rozdzial 3.</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
 </head>
 <body>
  <font color="red">To jest pierwsza linia tekstu</font> <br />
  <font color="blue">To jest druga linia tekstu</font> <br />
  <font color="yellow">To jest trzecia linia tekstu</font> <br />
  <font color="white">A ten tekst się nie wyświetli bo jest biały na białym tle :D....</font> <br />
 </body>
</html>

Jako komentarz do powyższego, mogę tylko powiedzieć, że znacznik <font> będzie najczęściej używanym znacznikiem na stronie o różnorakiej kolorystyce etc.

Zmiana typu czcionki

Typ czcionki, tak samo jak kolor oraz rozmiar zależą od znacznika <font>. Powinien być jednym ze standardowych wbudowanych typów twojego systemu operacyjnego. Obsługuje się je za pomocą atrybutu face.

<!-- przyklad_3_3.html -->
<html>
<head>
  <title>Przykład 3 rozdzial 3.</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
 </head>
 <body>
  <font color="red" face="arial">To jest pierwsza linia tekstu</font> <br />
  <font color="blue" face="georgia">To jest druga linia tekstu</font> <br />
  <font color="yellow" face="Comic Sans MS">To jest trzecia linia tekstu</font> <br />
 </body>
</html>

Oczywiście, możliwe jest używanie niestandardowych czcionek (Np: Aurebesh), ale użytkownicy nie posiadający zainstalowanej czcionki u siebie w komputerze zobaczą zwykły Arial. Innym rozwiązaniem jest umieszczenie czcionki na serwerze, ale strona może ładować się wtedy dłużej.

Zmiana wielkości czcionki

Wielkość zmienia się jak już wspomniałem także odpowiednim atrybutem, którym jest size (ang. rozmiar). Przyjmuje on prawidłowo wartości od 1 do 5 według stopnia Najmniejsza, mała, normalna, duża, największa. A przykład wygląda w sposób następujący:


<!-- przyklad_3_4.html -->
<html>
<head>
  <title>Przykład 4 rozdzial 3.</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
 </head>
 <body>
  <font color="black" face="arial" size="5">To jest OGROMNIASTY tekst</font> <br />
  <font color="black" face="arial" size="2">A ten jest w miare mały ;d</font> <br />
 </body>
</html>

Pozycjonowanie

Wiadomo, że czasem jest też tak, że niektóre fragmenty tekstu np. trzeba wypozycjonować - do lewej, do prawej, środek. Czasem tekst należałoby wyjustować aby wyglądał przyzwoicie. Mamy na to kilka sposobów. Zaczniemy od najprostrzego:

Wyśrodkowanie

Aby wyśrodkować tekst należy umieścić go między znacznikami <center> </center>. W ten sposób możemy wyśrodkować także dowolny element na stronie taki jak np: obrazek, tabelka, przycisk, link. Cokolwiek.

<!-- przyklad_3_5.html -->
<html>
<head>
  <title>Przykład 5 rozdzial 4.</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
 </head>
 <body>
  <center><font color="black" face="arial" size="5">To jest OGROMNIASTY tekst. Ha i go wyśrodkowałem!</font></center> <br />
  <font color="black" face="arial" size="2">A ten jest w miare mały ;d. Nie zasłużył na wyśrodkowanie:(</font> <br />
 </body>
</html>

Możemy zrobić to także za pomocą znacznika paragrafu/akapitu. Znacznik paragrafu <p> </p> Określa nam początek oraz koniec nowego paragrafu/akapitu. Dzięki temu możemy manipulować tekstem w sposób bardziej przystępny, ograniczać go i dzielić na podsekcje. Posiada on również atrybut jakim jest align. To na nim skupimy się w tym podrozdziale.

<!-- przyklad_3_6.html -->
<html>
<head>
  <title>Przykład 6 rozdział 3.</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
 </head>
 <body>
  <p align="center">
   <font color="black" face="arial" size="5">To jest OGROMNIASTY tekst. Ha i go wyśrodkowałem!</font> <br />
   <font color="black" face="arial" size="2">A ten jest w miare mały ;d. Wyśrodkuje go też:)</font> <br />
  </p>
 </body>
</html>

Dzięki align możemy ustalić także czy tekst ma być wyrównany do lewej, do prawej lub wyjustowany:

Do lewej

<p align="left">JAKIŚ TEKST PO LEWEJ</p>


Do prawej

<p align="right">JAKIŚ TEKST PO PRAWEJ</p>


Wyjustowanie

<p align="justify">Wyjustowany tekst. Różnicę zobaczysz gdy będzie naprawdę dłuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuugi!:)</p>


Pochylenie, pogrubienie, podkreślenie - formatki.

Tak jak w M$ Word tak i w HTML można zastosować takie formatki. Co więcej, jest to prawie tak samo proste:
 1. <u>Tekst który w żaden sposób nie może zostać pominięty wzrokiem - jest podkreślony</u>
 2. <i>Tekst, który mógłby uchodzić za jakiś cytat - jest pochylony</i>
 3. <b>Pogrubiony, ważny tekst</b>
Jak nietrudno zauważyć te znaczniki przypominają nam standardowe znane z windowsa ikonki B, U, I.

A teraz jakiś przykład:
<!-- przyklad_3_7.html -->
<html>
<head>
  <title>Przykład 7 rozdzial 3.</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
 </head>
 <body>
  <p align="center">
   <font color="black" face="georgia" size="5">
     <i> Mam fajny, duży, <u>pochylony</u> tekst dzięki zastosowaniu znacznika <b>I</b>!</i>
   </font> <br />
  </p>
 </body>
</html>


Style wbudowane - Nagłówki.

Znaczniki nagłówków udostępniają nam zdefiniowane standardowo style po to abyśmy nie musieli tworzyć np: <font size="5" ><b>Nagłówek</b></font> Zamiast tego możemy użyć znacznika <hX></hX> który ma taką postać:
<hX>TEKST<hX> -  H jest skrótem z ang. HEADER - nagłówek. Zamiast X podstawiamy ważność nagłówka, tj. <h1> będzie największy a <h5> będzie najmniejszy. Przykład:

<!-- przyklad_3_8.html -->
<html>
<head>
  <title>Przykład 8 rozdzial 3.</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
 </head>
 <body>
   <h1>OGROMNY nagłówek</h1>
   <h2>Wielki nagłówek</h2>
   <h3>Duży nagłówek</h3>
   <h4>Taki w miare normalny nagłówek</h4>
   <h5>Mały nagłówek ?? </h5>
   <h6>Tyci nagłówek, prawie mnie kurcze nie widać :(</h6>
 </body>
</html>

Warto także wspomnieć, że nagłówki nie mogą być pozycjonowane za pomocą paragrafu. Można jednak każdemu nagłówkowi nadać wartość atrybutu align tj.

<!-- przyklad_3_9.html -->
<html>
<head>
  <title>Przykład 9 rozdzial 3.</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
 </head>
 <body>
   <h1 align="left">OGROMNY nagłówek</h1>
   <h2 align="right">Wielki nagłówek</h2>
   <h3 align="center">Duży nagłówek</h3>
   <h4 align="justify">Taki w miare normalny nagłówek</h4>
   <h5 align="center">Mały nagłówek ?? </h5>
   <h6 align="right">Tyci nagłówek, prawie mnie kurcze nie widać :(</h6>
 </body>
</html>

To już jest koniec tej lekcji, zapraszam więc do pracy domowej


Praca domowa

 1. Napisz stronę internetową, na której za pomocą poznanych dziś znaczników umieścisz Tytuł wiersza w nagłówku, oraz wiersz http://wiersze.bfcior.pl/julian-tuwim.php?show=idzie_grzes tak, aby
  1. 1 strofa była po lewej,
  2. druga po środku,
  3. trzecia po prawej,
  4. pierwszy werset czwartej był pogrubiony,
  5. drugi podkreślony,
  6. trzeci pochylony,
  7. czwarty pozostaw bez zmian.
 2. Zmień kolor czcionki tak, aby każda strofa (zwrotka) była innego koloru.
 3. Napisz własną stronę internetową o dowolnej tematyce wykorzystując wiedzę z tej oraz poprzednich lekcji.
 4. Odpowiedz na poniższe pytania:
  • Jakiego znacznika używamy do przejścia do nowej linii
  • Czy w każdej linii muszę użyć znacznika <font> jeśli przykładowo chce mieć w 3 liniach taki sam tekst (3 razy kopiować ten sam znacznik?)
  • Czy mogę użyć znacznika pogrubienia, pochylenia i podkreślenia na raz?
Jeśli nie znasz odpowiedzi na te pytania sprawdź sam EMPIRYCZNIE :).  

Powodzenia!

niedziela, 2 września 2012

HTML - Nagłówek, czyli to co tygryski lubią najbardziej.

Header - o konfiguracji słów kilka.

Strefa nagłówka – sekcja nagłówkowa – <head></head> – to tak w skrócie. Dlaczego ta sekcja jest tak istotna dla nas ? Oto kilka powodów:
 1. Tytuł strony wyświetlany na pasku przeglądarki. Jest ustalany za pomocą znacznika <title>Tu wpisz tytuł</title>.
  <!-- przykład_2_1.html -->
  <html>
   <head>
     <title>Moja przykładowa strona - Tytuł </title>
   </head>
   <body>
     A tu mamy treść strony.
   </body>
  </html>
 2. Kodowanie strony jest to zestaw znaków zastosowany na danej stronie. Co to takiego ? Po krótce jest to taki “alfabet” wykorzystywany na stronie. Czas na trochę historii. Na początku gdy powstawały komputery, systemy ludzie marzyli o tym aby każdy mógł porozumiewać się z komputerem w swoim własnym języku. Jednak było to wtedy trudne do zrealizowania. Postanowiono więc wprowadzić standard jakim był oczywiście alfabet łaciński (jakżeby inaczej…). Ten standard nazwano ASCII. Z czasem jednak możliwości były coraz większe więc wprowadzono UNICODE. UNICODE jest to taki standard, który ma obsługiwać wszystkie litery wszystkich języków na całym świecie, czyli polskie ogonki, niemieckie umlauty itd. Mimo wszystko jednak nie jest on jeszcze aż tak standardowy aby każda strona go używała. W pozostałościach więc po poprzedniej epoce została składnia pozwalająca na wybór jednego z kilku kodowań (zestawów znaków) których będziemy używali. Nas oczywiście interesuje możliwość wypisywania na swojej stronie ogonków ą, ę, ć, ś, ź, ż.
  Oto lista najczęściej używanych kodowań:
   • windows-1250 - Nie będziemy z niego korzystać.
   • iso-8859-2 - Mogłoby wystarczyć, ale czasami pojawiają się typowe "krzaki".
   • UTF-8 - Z tej strony kodowej będziemy korzystać

  Radzę odwiedzić wikipedię i poczytać o ASCII, UNICODE, Windows-1250, ISO-8859-2, UTF-8. Nie jest to jednak niezbędne by dalej uczyć się z poniższego kursu.
  <!-- przykład_2_2.html -->
  <html>
   <head>
     <title>Moja strona z kodowaniem standardowym</title>
   </head>
   <body>
     ą,ę,ć,ś,ź, ściółka, ćma, ścinki, żyrafa
   </body>
  </html>
  
  <!-- przykład_2_3.html -->
  <html>
   <head>
     <title> To jest moja strona z kodowaniem UTF-8</title>
  
     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  
   </head>
   <body>
     Gżegżółka na ściółce siedziała i świergoliła radośnie o dżdżystym deszczu.
   </body>
  </html>
  
  Odpal powyższe przykłady i sprawdź. Według zamierzenia pierwszy plik powinien pojawić się z "krzaczkami", a drugi z pięknymi polskimi ogonkami.
 3. Style
 4. Skrypty Javascript. 
Ta sekcja posiada także inne funkcje jak miniaturka strony itp. O tym jednak będziemy mówić w części drugiej całego kursu.

PODSUMOWANIE:

Zalety sekcji HEAD
 • Możliwość ustawienia tytułu : <title>przykładowy tytuł strony </title>
 • Możliwość wyświetlania polskich znaków : <meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=UTF-8″ />
 • Style, skrypty javascript, inne kosmetyczne drobnostki takie jak info o autorze itp.

Praca domowa:

 1. Odszukaj w internecie (nie wikipedia) wyjaśnienia określenia sformuowania: Strona kodowa. Co to takiego?
 2. Podaj 3 zalety sekcji HEAD – z pamięci, nie zerkaj do kursu.
 3. Napisz własną stronę HTML w której umieścisz jakąś myśl (koniecznie z polskimi znakami). Zapisz jako PD_3_1.html
Powodzenia!

sobota, 1 września 2012

HTML - Pierwszy projekt - BODY, HTML, HEAD - sekcję czas zacząć!

Pierwszy projekt

Przedstawię teraz sposób tworzenia nowego projektu w aplikacji Netbeans 7.1.2. Jest to dosyć istotne by każda osobna strona była nowym projektem. Z tego względu wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom Netbeans'a (Możliwe, że musisz uruchomić "jako administrator")
 2. Wybierz File » New Project » PHP » PHP Application
 3. Project name : Lekcja 1
 4. Sources Folder : Twoja_Lokalizacja_Folderu\Lekcja1
 5. PHP Version : PHP 5.3
 6. Default Encoding : UTF-8
 7. Dalej NEXT, NEXT, FINISH
Te  7 kroków będziemy powtarzać za każdym razem na początku każdej lekcji.

Następnie należy dodać nowy plik do projektu:
 1. File » New File » Other » HTML File » NEXT
 2. File Name : przyklad_x_y.html (X- lekcja, Y- przykład)
 3. Finish
Te 3 kroki będziemy powtarzać nawet częściej

Trochę teorii

Sekcja – jest to słowo tak dwuznaczne, przynajmniej dla mnie. W pewnym sensie przeprowadzimy tu sekcję strony internetowej i spróbujemy dowiedzieć się, co ona posiada. Hmmm… posiada na pewno… – SEKCJE.

! UWAGA !
Podczas tej lekcji będę używał tzw. komentarzy przy przykładowych kodach źródłowych. Oznacza się je jako <!– Tekst komentarza –>. Nie powodują komplikacji na stronie, zostają ominięte przez przeglądarkę.

HTML

Pierwsza podstawowa sekcja całego dokumentu HTML. Jest określona znacznikami:

<!-- przykład_1_1.html -->
<html>
   <!-- Tu jest kod strony html, tzn powinien być, ale łogry zjadły... -->
</html>

Widzimy znacznik otwierający – <html> oraz znacznik zamykający – </html>. Jak nie trudno zauważyć zgodnie z moją zasadą z wpisów wcześniejszych znacznik zamykający od otwierającego różni się tylko slashem. Nas interesuje przestrzeń pomiędzy nimi. Jest to przestrzeń dokumentu HTML. Te dwa znaczniki określają konkretne granice – początek i koniec strony (kodu źródłowego).

HEAD

O sekcji head przeczytasz więcej w następnym wpisie tego kursu, a na tą chwilę powiem Ci jak ona wygląda:

<!-- przyklad_1_2.html -->
<html>
 <head>
  <!-- To jest sekcja HEAD -->
 </head>
 <!-- A to poprzednio wspomniana część dalsza sekcji HTML -->
</html>

Jak nietrudno zauważyć sekcja HEAD – nagłówkowa – zawiera się w HTML. Jest to naturalne. Jej głównym zadaniem jest przekazanie przeglądarce takich informacji jak wygląd strony, strona kodowa (o tym kiedy indziej), mała ikonka obok adresu i tym podobnych. W sekcji nagłówkowej znajduje się wiele przydatnych znaczników. Wrócimy do niej później.

BODY

Cel naszej nauki – sekcja BODY. Najpierw krótki przykład:

<!-- przyklad_1_3.html -->
<html>
 <head>
  <!-- nagłówek -->
 </head>
 <body>
  <!-- ciało strony -->
 </body>
</html>

Jak możesz przeczytać powyżej sekcja BODY to ciało strony. Wszystkie elementy, układ, linki, grafiki są właśnie tutaj i to w tej sekcji projektuje się całą stronę internetową. Ona będzie interesowała nas najbardziej. Zwróć także uwagę, że zniknął nasz komentarz odnośnie sekcji HTML. Otóż prawda jest taka, że sekcja HTML zawiera jedynie 2 sekcje <HEAD> oraz <BODY> Nie może zawierać nic więcej. Zwróć także uwagę na wcięcia jakie wykonałem w ostatnim przykładzie. Powodują one, że kod staje się czytelniejszy, a co za tym idzie – łatwiejszy do późniejszej edycji i zrozumienia. Staraj się robić wcięcia tak, aby kolejne zagnieżdżone strefy/znaczniki/sekcje były o 1 TAB dalej. Dzięki temu pisanie strony będzie naprawdę dużo bardziej przyjemne.

Praca domowa:

Przeczytaj ten fragment jeszcze raz i postaraj się wyłowić najważniejsze szczegóły. Która z w/w sekcji będzie interesowała Cię najbardziej i dlaczego? Odpowiedz sobie na to pytanie.

HTML - Co będzie mi potrzebne ?

Kiepski poradnik ?

Zastanawialiście się kiedyś, jak napisać kiepski poradnik? Po co w ogóle i jak powstają kiepskie poradniki? Moim zdaniem są to niezaspokojone żądze ludzi do pouczania innych. Zaczynają pisać poradnik, bez planu, tylko po to aby to zrobić jak najszybciej. W połowie okazuje się, że nie wiedzą o czym chcieli napisać. Dziś, ja jeszcze wiem:

Co będzie mi potrzebne?


To jedno z pytań, które powinieneś sobie zadać. Oto cała lista rzeczy, bez których nie napiszesz strony internetowej!:
 1. Znajomość Perla
 2. Znajomość jQuery
 3. Umiejętność programowania w Assemblerze
 4. Znajomość CSS
 5. JavaScript
 6. Java
 7. C++
 8. C#
 9. Czterordzeniowy procesor (co najmniej x 3.0 GHz)
 10. 4096 MB pamięci RAM
 11. .
 12. .
 13. .
 14. .
 15. .
 16. .
Gratuluję, jeśli dotrwałeś tutaj to udowodniłeś, że albo masz świetne poczucie humoru, albo uważasz mnie za niedoedukowanego, jesteś ciekawski, lub nie przeraziło Cię kilka pierwszych linijek tekstu. Tak naprawdę, aby zostać webmasterem potrzebujesz woli, samozaparcia, chęci doszukiwania się gdzie leży błąd, oraz umiejętności korzystania z googli. To wszystko, trochę wiedzy oraz zwykły notatnik systemu windows wystarczyłyby do nauki tworzenia stron w technologii HTML. Mamy jednak zamiar zrobić to trochę bardziej porządnie. Zatem oto co powinniśmy zrobić:

 1. Pobierz oraz zainstaluj Netbeans 7.1.x (lub nowszy), może być z : DobreProgramy.pl .
 2. Utwórz roboczy folder na dysku, będzie to Twoje "zaplecze".
 3. Uruchom przeglądarkę internetową
Gotowe, możemy zaczynać :)

HTML - Słowniczek webmastera

Kilka przydatnych słówek

Naukę czas zacząć. Pierwsze kroki rozpoczniemy od ustalenia pewnej rzeczy. Postaw sobie jakiś cel, jeden konkretny, jaki chciałbyś osiągnąć po ukończeniu tego kursu. Zapisz go sobie gdzieś i realizuj podczas gdy ja będę starał się przekazać Ci jak najdokładniej swoją wiedzę. Zaczynajmy!

Ten rozdział wprowadzi nam kilka podstawowych zagadnień:
 • HTML – Hypertext Markup Language – Nie jest językiem programowania. Jest językiem opisowym, dzięki któremu przeglądarki internetowe wiedzą jakie elementy znajdują się na stronie i jak je interpretować.
 • IDE – Środowisko programistyczne – Najprościej, jest to program, w którym będziemy "pisali" naszą stronę. Ja w swoim kursie będę korzystał z Netbeans 7.1 na platformie (systemie) windows 7 x64.
 • ZNACZNIKI – Są to cegiełki z których będziemy tworzyli naszą pseudo aplikacje sieciową – stronę. Znaczniki są bardzo istotną częścią, gdyż to za ich pomocą informujemy przeglądarkę, że chcemy aby wyświetliła tabelke, obrazek, tło, cokolwiek. A oto ich funkcje:

  • Określają początek i koniec danego obszaru (SEKCJI) w dokumencie HTML. Do takich znaczników zaliczamy <HTML><BODY><HEAD><STYLE><SCRIPT>
  •  Pomagają w formatowaniu tekstu. Między innymi : <FONT><CENTER><B><U><I><P><MARQUEE>
  •  Zagnieżdżają linki : <A>
  •  Reprezentują różne układy oraz tabele <TABLE><TR><TD><IMG>Większość znaczników ma swój odpowiednik, który jest poprzedzony w nazwie slashem "/" tj. <TABLE></TABLE>. Są to znaczniki zamykające. Przestrzeń pomiędzy nimi to rzeczona w tym wypadku tabela. Wyjątków jest niewiele : <IMG /> <BR /> <BUTTON />. Taka mieszanka kilku z powyższych znaczników w odpowiedniej kolejności jest przepisem na CO PRAWDA niezgodną z obecnymi standardami stronę HTML, aczkolwiek doszedłem do wniosku, że łatwiej będzie pojąć Ci drogi czytelniku te podstawy. Po ukończeniu części I kursu będziesz już wiedział jak zbudować stronę internetową i jakie są reguły. Wtedy zaznajomisz się ze znaczeniem skrótu CSS oraz ze znacznikami takimi jak DIV itp…

 • ZAGNIEŻDŻANIE – Jest to zjawisko gdy znacznik <X>, który coś powoduje musi być umieszczony w przestrzeni znacznika <Z>. Wtedy wygląda to tak: <Z><X>abecadło</X></Z>. Zakładając, że znacznik Z powoduje pogrubienie tekstu, a X pochylenie to tekst “abecadło” byłby pochyły oraz pogrubiony. Niepoprawne jednak jest takie zachowanie : <Z><X></Z></X>. Jeśli zakładasz skarpetkę, a na nią buta, to aby ściągnąć skarpetkę musisz najpierw ściągnąć but: <skarpeta><but></but></skarpeta>.
 • ATRYBUT – Atrybutem znacznika jest jego specjalna właściwość. Ta właściwość może określić np. szerokość tabeli, grubość ramki, wysokość obrazka. Jest jedna prawidłowość: <ZNACZNIK ATRYBUT="WARTOŚĆ">. Np: <img src="C:/moje_grafiki/kotek.jpg" width="300px" height="100px" /> wstawi graficzkę spod adresu C:/moje_grafiki/kotek.jpg i nada jej rozmiar 300px szerokości na 100px wysokości.
 • Kod źródłowy – źródło strony – Kod HTML odpowiadający za wyświetlanie strony czyli zestaw odpowiednio skomponowanych, dobranych znaczników – strona internetowa (prawy przycisk myszy w przeglądarce, źródło strony).
Jeśli chodzi o podstawy słownika to chyba na tyle, złącze, link itp – tego nie muszę raczej tłumaczyć.

Sprawdź ile zapamiętałeś odpowiadając na następujące pytania:

 1. Czym jest HTML
 2. Co to jest IDE
 3. Jakie są funkcje znaczników? Wymień 2 podstawowe typy znaczników
 4. Jak działa zagnieżdżanie znaczników
 5. Czy Twoim zdaniem, na podstawie tego wpisu, atrybuty są potrzebne? Dlaczego?


HTML - Podstawy

Jest tak wiele różnych języków programowania. C++, Java, C#, ASM, MASM, F, D, Basic itd… Mógłbym wymieniać jeszcze długo. Więc dlaczego HTML?! Dlaczego właśnie on?! W tym momencie podniosą się oburzone tony ekspertów – HEJ HOLA! HTML TO NIE JĘZYK PROGRAMOWANIA! Przyznam 100 % rację. HTML nie ma z programowaniem wspólnego nic, oprócz “język” w nazwie (Język html / Język programowania). Niemniej jednak, samo zaznajomienie się z HTML’em daje solidne podstawy, które z czasem mogą przemienić się w dziką rządzę posiadania wiedzy elementarnej i nie tylko na temat tajemnej sztuki jaką jest programowanie. Ten cały rozdział traktował będzie o przeszłości (standard HTML 4.01 Transitional), gdy jeszcze nie stosowano czegoś co nazywa się CSS (a przynajmniej nie powszechnie), a konkretnie nasza wędrówka będzie wyglądała w sposób następujący:
 1. Słowniczek webmastera
 2. Co będzie mi potrzebne
 3. Pierwszy projekt - BODY, HTML, HEAD - sekcję czas zacząć!
 4. Nagłówek, czyli to co tygryski lubią najbardziej.
 5. Edycja tekstu ? Jakie to proste!
 6. Obrazki, multimedia.
 7. Po nitce do kłębka – linki, łącza, hovery jak kto woli.
 8. Zawody mistrzostw świata – zróbmy tabelę!
 9. Moja strona przypomina prezentację – trochę o klasycznych układach strony.
 10. Tabela na stronie, a może strona na tabeli?
 11. Własny system powiadamiania o zamówieniu ? Nic prostszego!
 12. Każdy chce być STYLowy :] – Wprowadzenie do CSS
Pamiętaj – uczysz się dla siebie, nie dla mnie. Zrób to dobrze.

środa, 29 sierpnia 2012

Programowanie - wstęp

Programowanie - hobby czy pieniądze?

Wczoraj był Światowy dzień pisania bloga. Nadszedł kolejny wrzesień, znudził mnie wordpress. Postanowiłem - czas ściślej związać osobowość z profilem zawodowym, miast występować pod pseudonimami. Pod wpływem impulsu powstał blog, na blogerze, ot co.

Wstęp do programowania:

Chyba każdy z nas - programistów - kiedyś siadł przed jakąś grą / edytorem map (w młodości) etc. i pomyślał sobie
Ej, ja bym to zrobił lepiej.
Postanawiając w tym momencie zrobić własną mapę. Niejednokrotnie jednak odczuwaliśmy niedosyt braku funkcji edytora itp. Wielu z nas właśnie to pchnęło ku drodze nauczenia się języków programowania. Różne są motywy, różne powody, początek jednak zawsze taki sam - trudny.

Dla pazernych:

Jeśli uważasz, że nauczysz się programować i od razu zaczniesz zarabiać miliony, lub że wystarczy nauczyć się jednego języka, posiedzieć kilka godzin itp to powiem Ci, że i masz i nie masz racji. Często zdarza się, że akurat trafisz w niszę i ze swoimi świeżo nabytymi umiejętnościami jesteś w stanie być naprawdę "rozchwytywany". Ale jeśli jesteś nowy w branży, szanse są małe. Niemniej jednak zawsze możesz spróbować. Jednak bez cierpliwości, niewiele zwojujesz na tym gruncie.

Dla ambitnych:

Początki wcale nie są takie trudne. Pamiętam sam jakby to było dziś, gdy pojawił się pierwszy problem w nauce - jak zrozumieć pętlę for. Tak czy inaczej, jeśli jesteś silny, masz dużo cierpliwości i czas, to programowanie może być świetną przygodą. Szczerze polecam, zwłaszcza, jeśli nie masz większych problemów z matematyką...

Dla matematycznie (nie)uzdolnionych:

Często słyszy się "O, informatyka, matematyka, nierozłączne bla bla bla". Jasne, matematyka odgrywa ważną rolę w życiu informatyka. Nie jest jednak tak, że jeśli masz 3 z matmy to nie możesz być dobrym programistą. Zaletą matematyków (większości) jest umiejętność rozwiązywania problemów, szukania rozwiązań etc. Logika także jest przydatna. Jeśli jednak jesteś dopiero w gimnazjum, to nie przejmuj się tym. Potrzebna Ci jest jedynie znajomość podstawowych operacji arytmetycznych. Reszta przyjdzie z czasem.

Dla wszystkich:

Tak czy inaczej, jeśli chcesz być programistą, musisz ćwiczyć. Dużo cierpliwości, zastanów się dobrze, na czym Ci zależy. Postaw sobie cel i dąż do jego realizacji. Więcej wskazówek w następnym poście.

Powodzenia!